logoTJ Traduccions jurades català-castellà

Seleccioni el seu idioma

 1. Àmbit d'aplicació

Aquests termes i condicions s'apliquen a totes les traduccions jurades fetes a través de la pàgina web de TRADUCCIONSJURADES.CAT i a totes les transaccions realitzades entre el client i TRADUCCIONSJURADES.CAT.

 1. Serveis

Els serveis de TRADUCCIONSJURADES.CAT es fan d'acord amb els principis de la pràctica professional i ofereixen una qualitat garantida, fins i tot en les traduccions més especialitzades i en els formats més complexos.

 1. Protecció de dades i confidencialitat

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals facilitades a través d'aquest web podran recollir-se en fitxers automatitzats dels quals TRADUCCIONSJURADES.CAT n’és el responsable i que tenen com a finalitat mantenir el contacte amb els usuaris interessats i informar-los sobre les activitats i serveis de TRADUCCIONSJURADES.CAT. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud a TRADUCCIONSJURADES.CAT, c/ Còrsega, 594, 08025 Barcelona, en la qual hauran d’incloure el seu nom i cognoms, DNI i adreça de correu electrònic, amb les instruccions necessàries. TRADUCCIONSJURADES.CAT es compromet a mantenir la privadesa dels seus usuaris, clients, col·laboradors i visitants.

TRADUCCIONSJURADES.CAT es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l'usuari proporcioni de forma confidencial, i li garanteix que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i es tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de terceres persones no autoritzades. No obstant això, TRADUCCIONSJURADES.CAT podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Tots els textos i continguts són tractats de forma estrictament confidencial. TRADUCCIONSJURADES.CAT es compromet a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació que el client li proporcioni en virtut de l'encàrrec fet, fins i tot després de la seva finalització. Tots els col·laboradors de TRADUCCIONSJURADES.CAT han signat un acord de confidencialitat en virtut del qual s'obliguen a mantenir el més absolut secret sobre totes les informacions que obtingui per raó de l'encàrrec efectuat. Si el client ho vol es pot signar un contracte de confidencialitat.

 1. Pressupost i acceptació

TRADUCCIONSJURADES.CAT presentarà sempre un pressupost gratuït i sense compromís per al client. Tots els pressupostos acceptats pel client estan subjectes a la confirmació per part de TRADUCCIONSJURADES.CAT després de la recepció de la comanda del client, i no es considerarà que s'ha tancat un contracte fins que s'hagi rebut aquesta confirmació. Cada comanda acceptada constitueix un contracte independent.

 1. Lliurament

Les comandes es lliuraran en el termini i per la via acordats (correu electrònic, descàrrega del nostre servidor, fax, correu o missatgeria). Quan el projecte es faci directament al web, es comunicarà la seva finalització pels mitjans de comunicació habituals. Les dates acordades per les parts per al lliurament dels encàrrecs es comptaran a partir de la recepció per part de TRADUCCIONSJURADES.CAT dels documents a traduir. TRADUCCIONSJURADES.CAT no es fa responsable de possibles retards en el lliurament dels treballs deguts a fallades en la xarxa informàtica o elèctrica, avaries en servidors o de qualsevol altre tipus no imputables a TRADUCCIONSJURADES.CAT En aquests casos, es pactaran amb el client noves dates d'enviament dels treballs o possibles mitjans alternatius per al seu lliurament.

 1. Facturació i condicions de pagament

La factura s'emetrà un cop finalitzat el projecte. El pagament d'aquesta factura s'efectuarà com a màxim en els 2 dies següents a la recepció de la factura per correu electrònic, per mitjà de transferència bancària, xec bancari o pagament en efectiu, tret que prèviament s'hagin acordat altres condicions de pagament amb el client. Per a projectes de més envergadura es facturarà un 30% de l'import total per endavant.

 1. Cancel·lació d'una comanda

En cas de cancel·lació d'una comanda, el client haurà d'assumir el cost del treball ja efectuat.

 1. Reclamacions

TRADUCCIONSJURADES.CAT segueix processos estrictes per garantir la qualitat dels seus serveis. No obstant això, si el client detecta algun error objectiu, disposa d'un termini de 15 dies naturals a partir de la data de lliurament per fer reclamacions. Transcorreguts aquests dies s'entendrà la plena acceptació del servei per part del client. En cas d'algun eventual error TRADUCCIONSJURADES.CAT donarà prioritat absoluta a la seva esmena.

 1. Responsabilitat civil

TRADUCCIONSJURADES.CAT no serà responsable de cap tipus de perjudici derivat d'una inexactitud o diferència d'interpretació, excepte quan es tracti d'un error objectiu; en tal cas la responsabilitat civil de TRADUCCIONSJURADES.CAT no superarà mai el valor de facturació pels costos dels serveis.

El client garanteix que la traducció sol·licitada no infringeix cap dret d'autor o qualsevol altre dret derivat de la propietat intel·lectual o industrial de la documentació lliurada per a la seva traducció jurada ni tindrà cap destinació o finalitat no emparada per les lleis. Així mateix, el client també garanteix que mantindrà TRADUCCIONSJURADES.CAT indemne de qualsevol reclamació al respecte presentada per tercers.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya.

El client renuncia a qualsevol altre fur que per llei li pugui correspondre. TRADUCCIONSJURADES.CAT i el client se sotmeten expressament a la competència dels jutjats i tribunals de Barcelona, per a la resolució de qualsevol disputa que pugui sorgir en relació amb l'execució i interpretació del contracte.

 1. Missió, visió i valors

La missió de TRADUCCIONSJURADES.CAT és oferir traduccions de qualitat als seus clients. Amb aquesta idea hem desenvolupat el nostre web a Internet.

La nostra visió és arribar a ser una referència en el nostre segment i orientar el nostre creixement basant-nos en la satisfacció dels nostres clients.

Els nostres valors són:

Iniciativa i innovació: el primer principi de TRADUCCIONSJURADES.CAT és facilitar l’accés  a les persones que necessiten traduccions jurades a través d’Internet i portar-les a terme amb qualitat, eficàcia i economia.

Accessibilitat i cordialitat: la proximitat, la simpatia i la resposta immediata són compromisos que adquirim davant de tots els nostres clients.

Responsabilitat: la principal prioritat de TRADUCCIONSJURADES.CAT és el compromís amb les necessitats dels clients.

Rigor i confidencialitat: d’acord amb la nostra ètica professional.

Flexibilitat: ens adaptem a tot tipus de traduccions i terminis de lliurament, mantenint sempre un equilibri entre el rigor, la honestedat i la responsabilitat.

Contacteu-nos:

   Facebook   X   LinkedIn   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.   WhatsApp             

SSL/TLS

Data de creació: 15/02/2012
Darrera actualització: 14/06/2024