Traduccions jurades català-castellà

Obtingueu des d'aquí, amb total privacitat i sense cap tipus de compromís, el vostre pressupost en línia per a traduccions de català <> castellà (jurades o no), o per a correccions en les mateixes llengües.

Per emplenar el formulari feu servir la tecla de tabulació (TAB o dues fletxes oposades) o feu clic amb el ratolí per desplaçar-vos als camps requerits.

 

Les dades aportades en aquest formulari seran utilitzades únicament per elaborar el pressupost sol·licitat i per fer la feina pressupostada, en cas d'acceptació. No seran emmagatzemades, tractades ni cedides per a cap altra finalitat i es cancel·laran i esborraran automàticament de qualsevol possible registre una setmana després del lliurament del pressupost o del lliurament de la feina.